Bergvarme, en svært lønnsom investering!

For fem år siden fikk vi fjernet den gamle oljefyren og installert bergvarme ♻️. Tilsammen ca 290 000 kwh er grovt regnet samlet innsparing etter drøye 5 år! Vi deler her noen erfaringer..

Bergvarme gir en miljøvennlig, gratis og ren fornybar energi rett fra bakken ♻️ – med hyggelige strømregninger som en fin ekstragevinst! (Jordvarme kan være et alternativ for noen, ligger like under bakken, krever ganske store jord- eller plenarealer men kan redusere strømkostnader betydelig).

Bergvarme blir ofte anbefalt til oppvarming av boliger over 200 m2, men med dagens strømpriser vil jeg anta at det også kan være lønnsomt for langt mindre boliger. Med f.eks banklån (fastrente kan være smart) til bergvarme og dagens rentenivå vil nedbetaling kunne dekkes og økonomisk gå i pluss på årsbasis med bakgrunn i lavere månedlige strømkostnader.

Etter drøye 5 år har vi nå tjent inn investeringen og fått en reduksjon på minimum 60% av tidligere strømkostnader👍📈. Hadde prisnivået i alle disse årene vært på nivå med dagens høye strømpriser ville inntjeningen faktisk gått betydelig raskere.

INSTALLERINGEN
Installeringen startet høsten i 2016, før vi begynte den store og omfattende jobben med utvendig restaurering av fasaden på nordsiden av Villa Bergfall. Det ble boret ca 160 meter til vann, lagt rør i borehullet videre til en kraftig Bosch varmepumpe og viderekobling til rørsystem til de gamle radiatorene i Villa Bergfall.

Bildet over: Det første vi igangsatte, før utvendig restaurering av Villa Bergfall startet i 2016, var å bore etter bergvarme.Det blir mye sprut fra boringen så det er viktig at vegger tildekkes med presenning som bildet nederst viser – Foto: Gamletrehus.no

Når boring var ferdig ble kollektorslange trukket i hullet og ført gjennom grunnmuren, klar til kobling mot væske/vann varmepumpen.

Bildet over: I kjelleren ble det i 2016 installert en kraftig væske/vann-varmepumpe av typen BOSCH COMPRESS 5000 – 11LW/M, 3X230 V og arbeidstank – Foto: Villa Bergfall

På tomta ble det også gravd en trasé til nærmeste strømboks i gaten og lagt inn større inntaksledning for strøm i forbindelse med graving til bergvarme. Dette sikrer god strømforsyning til det store anlegget og resten av villaen. Vi passet samtidig på å få lagt inn fiberkabel til data.

Bildet over: Fra biblioteket i Villa Bergfall. Anlegget er koblet til de gamle, store støpejernsradiatorene fra slutten av 1960- tallet. Vi har et ønske om å beholde disse gamle radiatorene som holder svært godt på varmen. De kan også fint males med linoljemaling. – Foto: Villa Bergfall

Ca 600 m2 av i alt 850 m2 oppvarmet areal i Villa Bergfall varmes nå opp med bergvarme, i tillegg sørger anlegget for varmtvann til bad og kjøkken. De siste 250 m2 (som utgjør utleieenheter) har oppvarming med elektriske radiatorer og luft til luft varmepumpe og felles varmtvannsbereder. Vi har planer om å forsyne denne berederen med oppvarmet vann fra bergvarmeanlegget som vil redusere kostnader for leieboere.

KOSTNADER/ENOVA TILSKUDD
Totalt med boring, rørarbeide inkludert fjerning av oljefyr og utfasing av oljetank samt elektrikerarbeide kom anlegget på ca 250 000,- inklusive tilskudd (høsten 2016). Anlegget er som nevnt koblet til eksisterende radiatorer og det er ikke vannbåren gulvvarme, noe som ville økt kostnadene ytterligere.
Tilskudd fra ENOVA:
– 40 000,- til bergvarmeanlegget
– 10 000,- ekstra til energimåler som viser årsvarmefaktor og besparelse.
Tilsammen 50 000,- i tilskudd.

TIPS OM BERGVARME!
Basert på anbud, valg, installering og flere års bruk av bergvarme i Villa Bergfall:

Tenk igjennom hva som skal defineres i anbudet:
– Skal anlegget kobles til radiatorer, eventuelt gulvarme eller begge deler?
– Spesifiser antall radiatorer og/eller antall m2 gulvvarme.
– Skal det settes inn radiatorer så be om tilbud.
– Skal oljefyr, vedkjele og eller oljetank fjernes/destrueres så sørg for å få med dette i anbudet.
– Hvor skal borring utføres? Borerigg og beltemaskin er tunge maskiner. Sørg derfor å få med utbedring av eventuelle skader vederlagsfritt i anbudet.
– Viktig! Be om garantier hvis man ikke finner vann. Dvs at du ikke skal betale for resultatløs boring.
– Det er vanlig med 5 års garanti på varmepumpeanlegget, garantitiden bør definere gjennom avtale.
– Vi ba om gratis årlig service i garantitiden men fikk kun gjennomslag for det første året. Videre årlig service har kommet på ca 3000,- pr år.

Strøm
– Flere leverandører av bergvarme har samarbeide med elektrikerfirma og de fleste tilbyr elinstallasjon i sine anbud. Varmepumpen trekker en del strøm, avhengig av størrelsen på anlegget. Det kan derfor være nødvendig å øke strøminntaket – vi fikk ordnet dette samtidig. Det er også en fordel å ha godt med strøm for å unngå driftsstopp av anlegget.

Bruk god tid
Bruk god tid på anbud! Vi opplevde en differanse på ca 150 000,- mellom flere tilbudsgivere. Det er også mange «pop up» firma som har lite referanser og uklar økonomi.. Det kan derfor være en fordel å velge firma som har operert i flere år og som har godt med referanser, det kan også være smart å ta en prat med kunder som har erfaring over tid med respektive firma.

Viftekonvektor, en smart løsning
Viftekonvektor er en radiator med innebygget vifte som passer bra til bergvarme. Den sprer varmen raskt i rommet og det er mulighet for å senke temperaturen i forhold til tradisjonelle radiatorer og følgelig gi ytterligere strøminnsparing. De kan også benyttes til å kjøle ned huset om sommeren gjennom bergvarmeanlegget. Det finnes mange typer og ulike løsninger på markedet.

Varmestyring av anlegget
Det kommer stadig nye løsninger. Å varmestyre anlegget via en app kan gi mellom 10 – 17 % ytterligere reduksjon i strømforbruk, har vi blitt fortalt. Med dagens strømpriser er vi selvfølgelig svært interesserte i dette og undersøker varmestyring nærmere nå..

Erfaringer etter drøye 5 år med bergvarme i Villa Bergfall
Etter drøye 5 år i drift er vi svært fornøyd med den vannbårne varmen. Huset er stabilt varmt og vi merker ikke så mye til temperatursvingingene ute som vi gjorde før. Vi opplever imidlertid at hvis det blir kaldere enn -17 ute over flere dager er det behov for tilleggsvarme. Vi setter da på en vifteovn på lav temperatur i dagligstua, i snitt ca 3 timer på kveldstid. Vi har også lagt merke tid at rommene blir litt kaldere når temperatueren er rundt 0 grader enn når det er minusgrader. Imidlertid har vi blitt fortalt at dette kan bedres ved å installere bedre varmestyring på anlegget.

Varighet varmepumpe
Vi har blitt fortalt at Bosch varmepumpen typisk vil ha en varighet på 15 – 20 år. Det vil deretter være en investering å bytte til ny varmepumpe men selve brønnanlegget vil vare svært lenge og den opprinnelige brønnboringen vil følgelig være en nedbetalt engangsinvestering.

Innsparing
Hvor mye strømforbruk sparer man på å gå over til bergvarme? Det reklameres fra leverandører med opp til 80% prosent men her er det mange variabler som for eksempel varmestyring, årlig service, reparasjon av varmepumpe (vi har nå måttet bytte en modul, noe som beløp seg til 7000,-), levetid på varmepumpe m.m. For vår del regner vi med å ha redusert strømkostnadene med minimum 60% når variable kostander er tatt med og vi ser at det er rom for ytterligere innsparinger.

Bildet over: Innspart strøm i forhold til tidligere oppvarming fra oljefyr (faset ut i desember 2016) i Villa Bergfall pr 18.03.2022, 289622 kwh – avlesning fra Bosch varmepumpen – Foto: Villa Bergfall
Bildet over: Våre radiatorer er som nevnt fra 1960-tallet. For sammenligningens del tar vi med bilder av de flotte radiatorene i Villa Fridheim! En tysk patent fra 1880-tallet, ferdig installert i 1892. Innlagt vann og sentralfyring med damp gjorde Villa Fridheim til et svært moderne hus i sin tid. Dampkjelen ble fjernet på 1980-tallet men det er fullt mulig å bruke radiatorene i et vannbårent system – Foto: Gamletrehus.no

Det er liten tvil om at bergvarme kan være en svært lønnsom investering i eneboliger. Alt i alt er vi svært fornøyd med anlegget – behagelig vannbåren varme, hyggelige strømregninger og ikke minst det faktum at bergvarme gir en miljøvennlig, gratis og ren fornybar energi rett fra bakken ♻️.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s