Interiør

Foto_Norske_hjem_Villa_Bergfall_1
Bildet over: I hallen er det flere malte motiver av griff, et fabeldyr som er en krysning mellom en løve og en ørn. Forestillingene om griffer er mer enn fem tusen år gamle, og vesenet har vært symbol i flere kulturer men kanskje mest benyttet i gresk/romersk kultur (Foto: Frøyset/Norske Hjem)

Mye av dekorasjonsmalingen i Villa Bergfall er godt bevart. Spesielt gjelder dette den rike dekoren i hallpartiet, takdekor i flere rom samt strekdekorer på opprinnelige brystninger og dører.

Det forelå ingen historiske registreringer eller analyse og dekoren er ikke bemerket i SEFRAK registreringen fra 1978. Det var derfor en prioritert oppgave å få undersøkt dette nærmere når jeg overtok villaen i 2010 med mål å få innhentet opplysninger om hvem som har dekorasjonsmalt vegger og himlinger samt når arbeidet ble utført.

Viktigst av alt er uansett å sikre samt bevare dekoren for ettertiden.

UNDERSØKELSER VEDRØRENDE DEKORASJONSMALINGEN
Ved overtagelse av villaen i 2010 forelå det lite papirer, kun noen byggesaker fra moderne tid.

BYGGESAKER
Jeg tok derfor kontakt med kommunens byggesaksavdeling og fikk kopi av eldre byggesaker. Blandt papirene forelå en del eldre tegninger, også kopier av tegninger fra byggeåret som ga verdifulle opplysninger om konstruksjoner og bygningsmessige endringer som var foretatt. Det var imidlertid ikke noen opplysninger relatert til dekorasjonsmalingen.
Ettpar år senere fikk jeg vite at kommunen hadde et gammelt byggesaksarkiv og der dukket den opprinnelige byggemappa opp. Den ga svar på svært mye og hadde en bl.a detaljert beskrivelse av bygningsdeler i de enkelte rom som antall dører, vinduer, ovner (8 stk kakkelovner) m.m. Men ingen beskrivelse av malerarbeidet inklusive dekorasjonsmaling.

GAMLE FOTO
Fotoavdelingen ved Hedmarksmuseet var behjelpelig med å finne gamle fotos og det dukket opp 3 foto fra hhv. dagligstue, finstue og hagestue.

Gamle_møbler_interiør
Bildet over: 1 av 3 fotos fra begynnelsen av 1930 tallet, dette av av finstuen. Dette gir svar på mye av det opprinnelige interiøret. Blomster er gjennomgående tema på linoleumsgulv, tapet, møbler, teppe, takdekor.  (Foto fra Hedmarksmuseet)

SAMTALER MED FOLK / KUNSTMALER LUDVIG SKRAMSTAD
Sentralt for å innhente opplysninger har også vært samtaler med tidligere nålevende eiere og etterkommere etter de første eierne.

Etterkommere etter byggherre Gustav Heiberg har gitt mye informasjon om villaen og følgelig vært svært viktige kilder for innhenting av verdifulle opplysninger både materielt og imaterielt. Her nevnes spesielt arkitekt Christian Lindman. Byggeherre Gustav Heiberg var hans morfar. Christian kunne fortelle mye historier om villaen og også spesifikk info om bygningsdetaljer.

Christian hadde glemt navnet på hvem som hadde ansvaret for dekorasjonmalingen i villaen men ca 1 år før han gikk bort i 2019, i en alder av 103 år, kom han på hvem som hadde utført arbeidet. Sitat «han som malte dekorasjoner i Arendal Rådhus, Skramstad»
Vi gikk i gang å undersøkte opplysningen og riktig nok, kunstmaler Ludvig Skramstad hadde malt naturbilder i Arendal Rådhus.  Christian kunne også fortelle at hans morfar hadde fortalt at dekorasjonsmalere hadde ligget på stillaser og utført dekorasjonsmaling.

Videre fant vi ut at Skramstad ble født i Hamar og både broren og faren til Ludvig Skramstad hadde malerbedrift i Hamar og dekorasjonsmaling var en del av malerbedriftens tjeneste på den tiden Villa Bergfall ble malt utvendig første gang og samtidig dekorasjonsmalt. Ludvig Skramstad sin far var også en mye brukt og dyktig teatermaler i tiden rund sekelskiftet 1900. Det er derfor sannsynlig at Ludvig Skramstad utførte frihåndsmaling og det kan tenkes at hans far utførte sjablon og strekmaling og svenner utvendig maling av villaen.

Ludvig Skramstad var en svært talentfull kunstner når det gjaldt naturealistiske motiver men fikk kritikk for liten evne til å fornye seg i takt med nye trender. Malerier og dekorasjonsmaling i Villa Bergfall har en høy kunstnerisk utførelse og Ludvig var regnes blandt de dyktigste malere i landet mot slutten av 1800- tallet. Han var samtidig kanskje den mestselgende kunstneren i antall malerier.

Medaljong_dekor_kunst_Ludvig_Skramstad_14
I himlingen i det som opprinnelig var hagestue i Villa Bergfall er det fire flotte medaljonger, alle med malerier som svært sannsynlig er utført av Ludvig Skramstad da motivene og strek er svært simulære med hans malingsteknikker – Foto: Villa Bergfall

Vi er derfor ikke i liten tvil om at det virkelig er kunstmaler Skramstad (f. i Hamar 30. desember 1855, d. i München 26. desember 1912) som har utført dekorasjonmalingen antagelig i sammen med sin slektninger i Hamar.

Ludvig_Skramstad_med_stafeli_Anno_domkirkeodden_12
Kunstmaler Ludvig Skramstad har med stor sannsynlighet vært ansvarlig for dekorasjonsmalingen i Villa Bergfall – Foto fra Anno/Domkirkeodden

NÅR BLE DEKORASJONSMALINGEN UTFØRT? / BRANNTAKSTER /STATSARKIVET
Gleden var som nevnt stor når vi med høy sannsynlighet kunne stadfeste at Ludvig Skramstad har utført dekorasjonsmalingen, antagelig med sin far og svenner.

Malerikonservator Jon Brænne antok, med bakgrunn i stil utrykket, at dekor kan være malt i 1902 – 1903.  Dette viser seg å stemme bra – dekorasjonsmalingen ble utført i 1897/1898.

Dekorasjonsmaling_Jon_Brænne_Villa_Bergfall_12
Partiet av taket i hallen i Villa Bergfall er avbildet på sisteutgaven av boken «Dekorasjonsmaling» av Jon Brænne. Boken er et must for alle som er interessert i dekorasjonsmaling og kanskje den beste utgivelsen innen emnet i Norden.

Sensommeren 2018 fikk vi en henvendelse fra Statsarkivet om de kunne benytte Villa Bergfall som case og eksempel til offentlig synligjøring av  branntakster og privatarkiv. Vi svarte ja takk umiddelbart og som takk for at vi stilt opp fant de frem ern rekke interessante dokumenter. Et omfattende arbeide som du kan lese mer om her.

Utsktift_branntakstprotokoller_statsarkivet_Villa_bergfall_12
Utskrift fra branntakstprotokoll fra byggeåret 1898. Ikke lett å lese men statsarkivet skrev av de to eldste branntakstene for Villa Bergfall. Det gjelder branntaksten fra 1898 og 1919.

En stor takk til Statsarkivet ved etnolog og førstearkivar Cæcilie Stang ved Statsarkivet i Hamar.

Et meget viktig funn var at det i et dokument fremgår at villaen var dekorasjonsmalt i 1898. Vi ble svært begeistret når dette kom frem og endelig fikk vi svar på hvilket år Villa Bergfall ble dekorasjonsmalt i hallen og stuer.

Byggherren engasjerte en av landets ledende arkitekter til å tegne villaen, nemlig Hagbart Schytte-Berg, som senere skulle gjøre seg bemerket som arkitekt i Ålesund etter bybrannen i 1904. Schytte-Berg tegnet en rekke bygårder i jugendstil og var med på å sette sitt preg på Ålesund. Schytte-Berg hadde sin utdannelse fra Tyskland og i hans arbeider på denne tiden tegnet han også interiørdetaljer relatert til kirker og ikke minst var dette et fokus i hans jugendarbeider i Ålesund etter bybrannen i 1905. Det er derfor ikke utenkelig at han påvirket den unike stilen på dekorasjonsmalingen, kanskje i samråd med kunstmaler Ludvig Skramstad.

HALL/GALLERI /TRAPP 1 – 2 ETASJE

Foto_Norske_hjem_Villa_Bergfall_14
Fra repos mellom 1 og 2 etasje (Foto: Frøyset/Norske Hjem)
Eldre_trapp_utskjæring
Parti av trappevinkel mot 2. etasje i hallen (Foto: Roger Falldalen)
Foto_Norske_hjem_Villa_Bergfall_12
Trappen i hallen fra 1 etasje via repos og mot andre etasje. Trappen er fortsatt like solid som når den ble bygd for over 115 år siden, dette forteller svært mye om kunnskaper og materialforståelse hos utøvende håndverkere (Foto: Frøyset/Norske Hjem)
Eks_Borske_Hjem_9
Himlingen i hallens 2. etasje. Taksperrene hadde nøye utvalgt virke og holder derfor fortsatt god stand etter over 115 år (Foto: Frøyset/Norske Hjem)

FINSTUE/SOVEROM

Himlingene i finstuen og i ett soverom som tidligere var hagestue, har en rik dekorering i himlingene. Det meste av denne dekoren er bevart.

Foto_Norske_hjem_Villa_Bergfall_23
Takparti i finstuen med omfattende blomsterranker fra overflødighetshorn. Dette gir en kirkeromsfølelse – frem til midten av 1920 tallet har det vært 4 engler i takpartiet som deretter ble overmalt som himmel med skyer, som i dag. Det er derfor spennende om det fortsatt befinner seg motiver bak malingslaget. (Foto: Frøyset/Norske Hjem)
Undersøkelser_dekorasjonsmaling_12
I det blå himmelpartiet, i det rikt dekorasjonsmalte taket i finstua, skal det ha opprinnelig vært malt 4 engler med et temmeloig bestialsk uttrykk. Den dyktige dekorasjonsmaler Einar Syrstad undersøker her om det er spor etter engler bak «skydekket». Han fant ingen spor, så nærmere undersøkelser må foretas med spesialapparater – Foto: Villa Bergfall
Foto_Norske_hjem_Villa_Bergfall_22
Et annet takparti i finstuen som har en meget spesiell og vakker dekor bl.a med fabeldyr, blomster og frukt.Lampen kom til rette for ett par år siden, den kan sees på et bilde fra tidlig 1930 årene (Foto: Frøyset/Norske Hjem)
Foto_Norske_hjem_Villa_Bergfall_19
Parti fra himling finstue som viser det svært omfattende dekorasjonsarbeidet og fargesynergiene med den rikt profilertte taklisten med kraftige hulkillister (Foto: Frøyset/Norske Hjem)
Historisk_jul_pynting_Marit_Odden_12
Til jul blir finstuen pyntet med 2 historiske juletre. I finstua pyntet vi julen 2015  det største juletreet med orginalpynt forbilde 1930 – 1960 og bordtreet tilknyttet en salonggruppe med forbilde fra ca 1890 – 1910. –  Foto: Marit Odden,Villa Bergfall
_DSC1512_9
Parti fra finstua. Takhøyden er i underkant av 4 meter (Foto: Frøyset/Norske Hjem)
Treskjæring_himmelseng_gammel__1
Fra soverom med østentema – himmelseng fra Java og statue fra Indonesia, treskjærerkunst på et høyt nivå – Foto: Villa Bergfall
Dekorkunst_himling
Bildene over: Nasjonalromantiske malerier i medaljonger – kyst. innsjø, fjell og fjord. Malerarbeide temmelig sikkert utført av kunstmaler Ludvig Skramstad, svært typiske motiver i hans arbeide også teknisk identisk med mange av hans malerier. – Foto: Villa Bergfall

NOEN DETALJER
Dekorasjonsmaling

Bildeneover: Ulike illusjoner som utgjør et spennende og «levende» utrykk – Foto: Gamletrehus.no
Gamle_dørvridere_CDF_Christiania_Dørvriderfabrik
Bildene over: Dørhåndtaket til venstre er i meget avansert utførelse og er å finne på de fineste 2 fløyede dørene i bygningen, merket med navn og nummer «Christiania Dørvriderfabrik 298A(?)». Dørthandtaket på bildet til høyre er også en fra samme fabrik og er å finne på alle vanlige krysspostdører i villaen. I 1864 ble Christiania Dørvriderfabrik (CDF) etablert. Bedriften regnes som forløperen til Trio som ble dannet i 1902 – og varemerket «Trio» ble registrert i 1908. Historien og produksjonen til CDF er lite kjent men det kan antas at de merket alle sine dørhåndtak og vridere -Foto: Villa Bergfall
Eldre_brystning_lister_knekter_1
Bildet over: Overgang dørkasse til brystningen har et rikt trearbeide med høy kvalitet i den profilerte utførelse og sammensetning – Foto: Villa Bergfall
Gamle_utskjærte_gjerdebord_2
Rekkverksprossene i hallen har en rik utskjæring og strekdekoren understreker linjene markant – Foto: Villa Bergfall
Eldre_linoleum
Denne type linoleumsbelegg finnes rester av i verandapartiet. Det er å håpe at det en gang i fremtiden er mulig å rekonstruere slike belegg og mønstre.. – Foto: Villa Bergfall

Vil holder på med å avdekke dekorasjonsmaling i det som tidligere har vært arbeidsrom for byggherren Gustav Heiberg. Et spennede arbeide med mange interessante funn.

Bli gjerne følger av vår blogg og motta varsel når vi legger ut nye innlegg 🙂

13 kommentarer om “Interiør

 1. GRATULERER!
  Keep up the GOOD WORK!
  mvh
  Knut Bakke
  Stifter av HAMAR BYMUSEUM og formann i Venneforeningen
  PS – lukter det tobakk i kjelleren fortsatt slik som det gjorde da jeg var gutt!

  Liker

  1. Takk skal du ha! Vel, lukter ikke tobakk i kjelleren men den hvite himlingen har en anelse gulbrun nyanse, så nå vet jeg hva det kommer av..:) Har du bodd i huset?

   Liker

 2. Fantastisk å se hvordan min bestefar bodde som barn. Selv er jeg meget interessert i verneverdige bygg . Er i dag rådgiver innen vvs for flere verneverdige bygg. Arbeider for tiden med Eidsvollbygningen og her er det flere paraleller.Gleder meg til å kunne se dette enestående byggverk.

  Liker

 3. Villa Bergfall er etter min mening en av de flotteste privatvillaene i Norge! Nydelig dekorasjonsmaling i svært høy kvalitet og flott, unik arkitektur – imponerende jobb dere gjør! 👍😍❤️

  Liker

  1. Takk skal du ha ! Vi prøver så godt vi kan å bevare de historiske verdiene i interiør- og eksteriør. Det er også viktig for oss å ta de riktige historiske avgjørelser ved restaurering og endringer, selv om kompromisser av og til er uungåelig.. 👍

   Liker

 4. Passerte Hamar og måtte ta en stopp for å se på villaen. Wow! Den er virkelig et imponerende skue, imponerende jobb dere har gjort utvedig for å sette den i stand til fordums prakt !

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s