Eksteriør

KORT OM VILLA BERGFALL EKSTERIØR
Villa Bergfall kan karakteriseres som en dragestilsvilla med klar tilnærming til sveitserstilen og med en tidlig antydning av jugendinnslag i utsmykking.

Bygningen ble oppført i 1897/1898 og byggherren var Guststav Heiberg. Heiberg var utdannet advokat og stortingsrepresentant for Venstre samt ordfører i Hamar i
i flere perioder. Heiberg valgte Martin Hagbart Schytte-Berg (født 1860, død 1944) som arkitekt. Schytte-Berg hadde på den tiden praksis i Kristiania og utdannelse fra bl.a Tyskland hvor han nok ble inspirert av tyske idealer og jugendstilen. Villa Bergfall er en av få bevarte trevillaer i privat eie i landet som ble tegnet av Schytte-Berg.

Arkitekt Hagbarth Martin Schytte-Berg. Foto antagelig fra omkring tiden han tegnet Villa Bergfall.

Schytte-Berg var en en fremtredende skikkelse i norsk arkitekturhistorie og mest kjent er hans arbeider etter bybrannen i Ålesund i 1904.  Du kan lese mer om arkitekten her – Foto fra Jugendstilsenteret i Ålesund.

ELDRE FOTOS AV VILLA BERFALL
Eldre foto er helt sentralt når et eldre hus skal restaurereres. Hedmarkmuseet sin fotoavdeling har gjort en flott innsats ved å søke etter villaen i fotobaser. Spesielt et foto er unikt; dette ble oppdaget i januar 2011 og er helt sentralt i fm fremtidig restaurering av Villa Bergfall. Dette bildet (første bildet i serien under) er fra året bygningen ble ferdigstilt; i 1898 og er, alder tatt i betraktning, i svært god kvalitet.

Gamle_foto_trehus
Dette bildet fra byggeåret 1898 er i svært god kvalitet og helt sentralt
i fm restaurering av bygningen. Byggherre Gustav Heiberg med familie på verandaen som i begynnelsen var åpen. Kledningen var opprinnelig transparent oljet i brunt. Jordmasser fra byggegruven er ikke planert bort.

UTVENDIG RESTAURERINGSARBEID
Fasadene på Villa Bergfall er i stor grad ferdig restaurert. Arbeidet startet for alvor våren 2016 og ble i stor grad sluttført høsten 2018. I utemiljøet forøvrig er vi godt i gang med å tilbakeføre til stakittgjerde som skal oppføres rundt eiendommen.
Vi mottok tilskudd fra Norsk Kulturminnefond hovedsaklig relatert til utvendig utsmykking av villaen. Et kjærkomment økonomisk bidrag som har medført av vi har kunnet realisere planene om å tilbakeføre den omfattende utsmykkingen.

NOEN BILDER FRA RESTAURERING AV SØRFASADEN:

Sørfasaden før restaureringsarbeidet av fasaden inklusive grunnmur og igjenkledd verandaparti startet i 2011 – Foto: Villa Bergfall
Villa bergfall restaurering sør
Her monterer vi stillas og klar til å starte restaureringsarbeidet – Foto: Villa Bergfall
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fra restaureringsarbeidet august 2016 – her er det meste av mønepynten på plass og buene skal monteres. Vi hadde en temmelig utfordrende jobb da buene måtte stedvis skjæres til for å få en nøyaktig plassering på de gamle uthengssperrene – Foto: Villa Bergfall
Villa_bergfall_linoljemalt_WIBO_15
Stillase er tatt bort på midpartiet, flere kledningsbord (kopipanel) montert under vindu i 2. etasje. Maling er fjernet på vinduer og omramming, det samme på etasjeskiller. All utsmykking er laget og montert etter gamle fotos. Panel er ferdig malt med stedvis grunning (på kopipanel), ett mellomstrøk og toppstrøk linoljemaling til slutt. Utsmykking er grunnet med kinesisk treolje, to mellomstrøk og ett toppstrøk linoljemaling. Foto: Gamletrehus.no/Villa Bergfall
Restaurering sveitserveranda Villa Bergfall
Her er stillase montert og klart for å demontere verandaparti på sør/vest-hjørnet som ble igjenkledd på 1970- tallet – Foto Villa Bergfall
Restaurering veranda sveiserhus
Her er arbeidet med å fjerne kledning og vinduer fra 1970-tallet godt i gang – Foto: Gamletrehus.no
Villa_Bergfall_veranda_restaurering
Verandaparti er i stor grad ferdig restaurert. Søyler er restaurert, 2 søyler byttet og romanske buer etter gamle fotos er rekonstruert og montert – Foto: Villa Bergfall
Trapp_restaurert_sveitser_veranda_12
Her er trappen rekonstruert fra gamle fotos, alt er linoljemalt med ekte linoljemaling fra Gamletrehus.no. Den tofløyede sveitserdøren med overlysvindu er en gjenbruksdør fra samme periode som Villa Bergfall ble oppført – Foto: Villa Bergfall

NOEN BILDER FRA RESTAURERING AV VESTFASADEN:

Fasade vest før restaureringen startet i 2011. På gavlen er den eneste rest etter opprinnelig utsmykking fra 1898 – Foto: Villa Bergfall
Vestfasade_Villa_Bergfall_15
Her monterer vi stillas på gavldelen på vestfasaden. Mange timers skrapejobb for å fjerne lag med moderne malingstyper venter oss… – Foto: Villa Bergfall
Utsmykking_restaurering

På vestgavlen var de eneste restene av den originale utsmykkingen. Denne var i temmelig dårlig forfatning som følge av bruk av moderne tette malingstyper. Vi valgte allikevel å restaurere utsmykkingen – mye spunsearbeide!- Foto: Villa Bergfall
Prikken over i’en! Spydet monteres før stillaset fjernes fra dette partiet på vestfasaden- Foto: Villa Bergfall
Gavlpartiet på vestsiden er ferdig og arbeidet med resten av vestfasaden er her godt i gang. All moderne maling fjernes og fasaden malte vi opp med ekte linoljemaling – Foto: Villa Bergfall
Villa_Bergfall_2018_12
Restaurering ferdig. Mye reparasjoner og spunsing. Dekorklosser på vannbord og mønekam er laget etter gamle foto – Foto: Villabergfall
Sør- og vestfasaden før restaureringsarbeidet startet – Foto: Villa Bergfall
Sør- og vestfasaden ferdig restaurert. Her er vi godt i gang med å rekonstruere stakittgjerde etter gamle fotos. – Foto: Villa Bergfall

NOEN BILDER FRA RESTAURERING AV NORDFASADEN:

Fasade nord før restaureringsarbeidet startet i 2011 – Foto: gamletrehus.no
Her er malingsfjerning godt i gang. Det meste av moderne maling hadde begynt å flake og måtte fjernes for å unngå fremtidig avflaking – Foto: Villa Bergfall
Her er restaureringsarbeidet godt i gang. Vindskier vår råtne som følge av moderne tett plastmaling. Disse ble kopiert, montert og malt med ekte linoljemaling fra Wibo – Foto: Villa Bergfall
Parti av nordfasaden – på de hvite partiene er maling skrapet, fjernet og deretter malt med linoljegrunn som trekker godt inn i treverket – Foto: Villa Bergfall
Gamle_glass_vinduer_1
Bildet over: På nordsiden hadde de store opprinnelige krysspostvinduene med gammelt munnblåst glass overlevd tidens tann. Disse har også originale innvendige varevinduer og tilsammen gir dette en god U-verdi på vinduene – Foto: Villa Bergfall
Gamle_vinduer_munnblåst_glass_12
Bildet over: Etter restaureringen. Ruten i stor størrelse er meget sjeldent og var nok svært dyrt i sin tid, glassene er munnblåst. Vinduet er skånsomt restaurert og fargesetting av fasade og utsmykking dels etter fargeprøver og dels etter egne fargevalg – Foto: Villa Bergfall
Loftsvinduet på gavlen nordsiden er orginalt fra 1898. Utsmykking mangler, det ble fjernet antagelig på slutten av 1950 tallet – Foto: Villa Bergfall
Her er utsmykking montert og loftsvinduet restaurert. Da det opprinnelig ikke hadde koblede innervinduer laget og monterte vi dette – Foto: Villa Bergfall
Mønekrysset monteres og arbeidet på nordfasaden nærmer seg slutten. Samtidig ble arbeidet på østsiden igangsatt og mønekam og spir er montert – Foto: Gamletrehus.no
Gavlfasaden ferdig restaurert, all moderne maling fjernet og nymalt opp med ekte linoljemaling som trenger godt inn i underlaget – Foto: Gamletrehus.no
Nordfasaden ferdig restaurert – Foto: Villa Bergfall

NOEN BILDER FRA RESTAURERING AV ØSTFASADEN:

Utgangspunktet før restaurering. Partiet på bildet er originalt fra 1898. På 1970 tallet ble det revet en stall tilknyttet bygningen og laget en overbygd terrasse og garasjer med adkomst fra nordsiden – Foto: Villa Bergfall

Som bildet over viser er taket på nybygget (fra 1970 tallet) kledd med plater som er montert direkte på sperrene. Dette ville ikke tåle vekten av stilase så vi startet med å tekke om taket med undertak i panel som ble tekket med takpapp.

På all utsmykking fikk vi laget flott tegninger som vi målsatte eksakt. Dette er viktig for å unngå avvik som kan bli kostbart..
Dette synet møtte oss når vi skulle starte restaureringen, mange utfordringer! Foto: Villa Bergfall
Her er i vi kommet langt på restaureringsarbeidet. Hele eller deler av utheng og bærebjelker er byttet, virke på undertak og overganger mot vindskier er reparert. Noe panel måtte byttes og skrapearbeidet er godt i gang – Foto: Villa Bergfall
Det meste av reparasjoner er utført og arbeidet med å bytte kledningsbord samt skraping og malingsfjerning er godt i gang – Foto: Villa Bergfall

Tilbygget som vises på bildet over ble forankret i huset ogoppført på 1970 tallet. Tidligere har det vært stall og uthus som ble revet på begynnelsen av 1970 tallet. Vi er i gang med å kle igjen tilbygget i mer stilmessig samsvar med villaen. Håper å bli ferdig i løpet av malersesongen 2020.

Ble en del skraping av panelet – de nederste bordgangene måtte byttes med kopipanel. På østsiden ble det lagt nytt panel i forbindelse med ombygging av tilbygg på 1970 tallet. Dette er ikke av samme kvalitet som opprinnelig panel fra 1898 men all moderne maling ble fjernet og vi malte opp med ekte linoljemaling. Dette redder panelet fra 1970 tallet og det bør vare i mange år – Foto: Villa Bergfall
Utsmykkingen er på plass og stilaset er klart til å demonteres – Foto: Villa Bergfall
Fasaden nesten ferdig – noe malerarbeide gjenstår men materialet er av så høy kvalitet så det tåler fint å stå umalt over vinteren.. – Foto: Villa Bergfall

Østfasaden var siste fasade som vi restaurerte. Alt i alt har utvendig restaurering vært en svært omfattende jobb men i ettertid er vi svært tilfreds med at vi valgte tradisjonelle løsninger og satset på kvalitet i maling og materialbruk.

Villa Bergfall er, alder tatt i betraktning, i svært god forfatning og det gir en trygghet at arkitekten var Hagbarth Schytte-Berg som vektla kvalitet og soliditet i sine arbeider, hvor solid fundamentering og konstruksjoner var helt sentralt.

Villa Bergfall har vi restaurert med tanke på at villaen skal fremstå i like god kvalitet om 100 år, med samme materialbruk. Med dette som utgangspunkt sier det seg selv at hastverksarbeide, dårlig moderne materialer og usikre løsninger ikke har vært et tema.. 🔨⛏️🏠

På bloggen vår kan du lese mer om restaureringsarbeide. Bli gjerne følger og motta varsel når vi legger ut nye innlegg 😃

6 kommentarer om “Eksteriør

 1. En fantastisk fin omtale av prosjektet ditt i avisa HA i dag. Så flott at en person som er int. har fått tak i huset.
  Når jeg nå ser på din flotte blogg som er så bra dokumentert med historie og planer fremover blir man imponert.
  Lykke til med ditt store prosjekt, vi har en husmannsplass i Briskebyen som vi har restaurert og gjort beboelig så jeg vet litt om dette. På bloggen min: verna trehus har jeg begynt å nøste i hva vi har gjort, men litt rotete.
  Hilsen Ingun

  Liker

  1. Takk skal du ha! Har vært igjennom mange restaureringer med glede og forvilelse. Skal prøve å gjøre ting antikvarisk forsvarlig med Villa Heiberg, denne gangen har jeg god tid til å dokumentere og planlegge, men noen kompromisser blir det som alltid med gamle trehus.. Flott blogg du har, spennende prosjekter og flotte løsninger med forbilledlige antikvariske tilnærminger, imponerende..:) Stå på! Bygningsvernhilsen Roger

   Liker

 2. Hei:-), navnet Bergfall er sammensatt. Berg relateres til opprinnelig byggherre Heiberg, arkitekten Schytte-Berg og eier frem til 1960 Snilsberg. Fall er relatert til nåværende eiere Falldalen. Bygningen er forankret på et berg og ligger i et fall som historisk har hatt ulik betydning, f.eks en rydning el. skrått lende. Dette har også hatt en naturlig betydning for navnevalget. Mvh Roger

  Liker

 3. Restaureringsarbeidet dere har utført er intet mindre enn imponerende! – en av de flotteste privatvillaene jeg har sett i Norge. Keep up the good work! 👍😍

  Liker

  1. Takk skal du ha! Det har vært en stor jobb men vi angrer ikke på at vi gikk i gang med det omfattende restaureringsarbeidet.👍

   Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s