Skraping, malingsfjerning og maling – sørveggen Villa Bergfall

Ett tilbakeblikk på arbeidet vi startet i 2016  med å skrape bort gammel maling på sørveggen på Villa Bergfall. En tidkrevende prosess, men det var verdt slitet, den gamle kledningen var i svært høy kvalitet..

Sørveggen er opprinnelig fra 1898 og har vært malt transparent brun og det kan se ut som denne behandlingen varte til 1955 da husets hovedfarge ble malt med rød linoljemaling.

Senere har utvendig kledning blitt malt med alkydoljemaling (som har vært vanlig de siste 50 år) – dette er uheldig da malingstypen (og moderne maling) ikke trenger godt inn i gammelt høvlet panel i høy kvalitet. Da moderne maling trenger noe bedre inn i uhøvlet virke har uhøvlet virke (ofte i svært dårlig kvalitet) vårt enerådende på utvendig kledning siste 50-60 år.

Bruken av moderne maling har medført stedvis mye skraping og malingsfjerning – spesielt på sørveggen som er mest eksponert for sol.

Bildet over: Utgangspunktet… Panelet var malt med Drygolin. Vindski og vindusomramminger var malt med akrylmaling, så tilsynelatende bra ut men spesielt vindskiene var svært råteskadet. Bildet er tatt før vi restaurerte teglsteinsmuren som hadde et tynt lag sementpuss kombinert med akrylmaling (diffusjonstett/ikke pustende). En tidkrevende og omfattende jobb å fjerne, måtte kakke bort sement/akrylmaling med en til enhver tid slipt øks! Foto: Roger Falldalen
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bildet over: Den gamle teglstensmuren er ferdig restaurert og her er vi godt i gang med å tilbakeføre fasaden på sørsiden. En rekke bordganger i 2. etasje er fjernet. Hovedårsaken til fjerningen er opp til 10 mm krymping av panelet som er ca 120 år gammelt. Dette i tillegg til stedvis noe tørkespekker er typisk på sørsider som blir utsatt for sterk sol. De deler av krympet panel som har under 5 mm krymping gjenbrukte vi andre steder. Fjern ikke mer enn høyst nødvendig! Foto: Gamletrehus.no

Tips! For å holde kostnader nede kan man spare betydelige summer på å langtidsleie stillas privat, Finn.no er et utmerket sted å leie. Skriv en kontrakt – vi betalte 1000,- pr uke for langtidsleie av aluminiumstillas og satte opp dette selv, det er enkelt å sette opp.

MAL MED LINOLJEMALING
Ekte linoljemaling (med naturpigmenter og uten løsemidler) er etter vår mening og erfaring eneste holdbare og beskyttende malingstype over lang tid på høvlet panel.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bildet over: På sørsiden av Villa Bergfall har moderne alkydoljemaling stedvis avflaket i stort omfang, en kjent problemstilling på gammel høvlet panel – trevirket er heldigvis friskt på det meste av  kledningen og det går greit å skrape bort løse flak/maling med rett utstyr.- Foto: Roger Falldalen
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bildet over: Vi blir alltid oppgitt når akrylmaling (plastmaling) oppdages. Dette betyr en stor malingsfjerningsjobb og muligheter for råte/fuktskader bak den tette malingen. Akrylmaling er helt tett, som gummi, og kanskje gammel høvlet trevirke sin verste fiende. Bildet er fra omramming med gotiske spissbuer rundt vindusomramminger på Villa Bergfall – Foto: Gamletrehus.no
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bildet over: Så galt kan det gå!  De opprinnelige vindskiene ble malt for noen år siden med akrylmaling,  dette er sprukket opp og innesperret fukt bak malingslaget har gitt omfattende råteskader. Dette blir ofte ikke synlig før etter mange år og da er det som oftest for sent! Alle vindskier måtte byttes –  Foto: Gamletrehus.no

TIPS! Usikker på om det er malt med plastmaling? Ta av et flak, er dette bøyelig dvs. ikke knekker, da det temmelig sikkert plastmaling. Det bør fjernes helt da treverket ikke får puste og følgelig kan det oppstå alvorlige råteskader.

Både moderne maling (dyr og billig) og dårlig linoljemaling vil i de aller fleste tilfeller se fint ut over noen få år, men deretter kan store problemer oppstå som avflaking, flassing og i verste fall råteskader. Dette finner vi eksempler på flere steder på Villa Bergfall og er også en kjent problemstilling på f.eks mange norske trekirker. Skadene kan være omfattende og svært kostnadskrevende å rette opp.

HER HADDE VI 2 VALG PÅ VILLA BERGFALL:

 • enten å male utenpå moderne maling med linoljemaling, dette vil feste seg til den moderne malingen men vil bare forsterke et problem (bygge et tykkere malingssjikt).
 • fjerne malingen med skraping og med Ir-lamper.  Dette gir et optimalt grunnlag for maling med linoljemaling som vil trekke seg inn i trevirket og gi en svært god beskyttelse, samtidig som treet får puste (tørker etter fuktig vær).

Vi valgte det siste alternativet, riktignok det mest arbeidskrevende men helt klart beste løsning over tid. Dette gir også minimalt med vedlikehold i årene som kommer. Kun ett fornyelsesstrøk når malingen er mattet godt ned etter noen år eller det er også mulig å friske opp fargen med kokt linolje når linoljemalingen er tilstrekkelig nedmattet. Dette fungerer bra men er ikke like langtidsholdbart som å male med fornyelsesstrøk.

I de aller fleste tilfeller valgt vi å fjerne moderne alkydoljemaling der dette:
– hadde begynt å flake/sprekke opp (skrapet med god tohåndsskrape)
– var tydelig for tykke malingslag (fjernet med IR-lampe)

Skraping_malingsfjerning_gammel_panel_50
Bildet over: Originalt jernbanepanel fra 1898 på ca 90% av fasaden på Villa Bergfall. Jerbanepanel var vanlig på sveitser- og dragestilsvillaer rundt sekelskiftet 1900 og inspirasjon ble hentet fra, som navnet tilsier, jernbanestasjoner. Foto: Gamletrehus.no

Som bildet over viser. Moderne maling og dårlig linoljemaling  trekker ikke inn i underlaget på gammel høvlet kledning i høy kvalitet. Det vil som oftest se bra ut i flere år men tilslutt slipper det fra underlaget. På alle fasader på Villa Bergfall var det på utvendig panelbord brukt en av de mest markedsførte moderne malinger gjennom tiår.  Resultatet er overalt som bildet viser fra nordsiden – malingstypen hadde ikke trekt inn i underlaget noen steder!

Bildet over: Det originale «jernbanepanelet» fra 1898 er i høy kvalitet. Denne type utvendig panel ble ofte benyttet på jernbanestasjoner og mange hentet inspirasjon fra den nye og innovative arkitekturen jernbanestasjoner representerte. Ved å fjerne all moderne maling oppnås et optimalt resultat ved oppmaling med linoljemaling. Det vil trekke godt inn i underlagene, i motsetning til moderne maling som legger seg utenpå denne type panel i høy kvalitet. Foto: Gamletrehus.no

I tillegg var det helt nødvendig at all akrylmaling (plastmaling) ble fjernet med IR-lampe. Malingstypen var brukt på vindusrammer, omramming rundt vinduer og vindskier

NB! For å få et godt resultat på malejobben må underlaget være tørt 15-18% og nok maling må være fjernet slik at linoljemaling trekker inn i treverket. Dette gir optimalt feste for malingen til underlaget, god beskyttelse og ikke minst eliminerer i stor grad muligheten for avflaking.

Det er ofte ikke nødvendig å fjerne all maling (unntak er akrylmaling som bør fjernes helt) hvis malingen er tilstrekkelig matt og nedbrutt vil nytt malingslag med linoljemaling trekke godt inn i trevirket og gi en optimal beskyttelse.

TIPS! Ta en vannprøve. Spray litt vann på overflaten, hvis vannet trekker seg inn vil også linoljemaling trekke seg inn. Hvis vannet renner av bør antagelig mer maling skrapes bort eller fjernes for ikke å bygge opp for tykke lag som senere kan flake av.

Bildet over: Test av kvaliteten på panelet før skraping. Vi har brukt kniv og/syl mange steder på kledningen for å avgjøre om deler av bord eller hele bord bør byttes. Kniven bør møte motstand før 3 mm. Bildet viser et parti fra østsiden hvor noen bord som antagelig var fra 1990-tallet ble byttet. Foto: Gamletrehus.no

SKRAPING
Billigskraper er helt uegnet til skrapearbeide – de blir fort sløve (dårlig stål) og mange av disse kan heller ikke slipes (kort varighet).

Vi benyttet tre typer Speedheaterskraper som tilsammen dekker de aller fleste faser og profiler på kledning og utsmykking. Disse er tohånds som gir kraftige drag og god kontroll. Bladet kan også slipes og  i svært god kvalitet – hvilket gir en lang levetid.

Skrapene fås kjøpt i nettbutikken hos Gamletrehus.no

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bildet over: Riktige skraper er helt nødvendig for et godt resultat – her er de tre ulike Speedheater kvalitetsskraper vi benytter, som tilsammen letter skrapearbeidet og gir et flott resultat – Foto: Gamletrehus.no
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bildet over: Profilskrape – har ulike skjær og benyttes til  de fleste større profiler – Foto: Gamletrehus.no
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bildet over: Fjellpanelskraper – har ulike skjær og benyttes på flate partier og i «V» faser på f.eks panel samt rette kanter (f.eks 90 grader og 45 grader) – Foto: Gamletrehus.no
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bildet over: Bumerangskrape – benyttes til mindre profilerog er ypperlig til vindusrestaurering og møbelrestaurering – Foto: Gamletrehus.no

MALINGSFJERNINGSAPPARATER
Vi har benyttet tre typer apparater for malingsfjerning:

Speedheater Standard og Classic – meget effektivt malingsfjerningsapparat, kan også fås kjøpt med svingarm (Classic sett) som letter arbeidet og sparer slitasje på skuldre og arm. Brukes mest til malingsfjerning på større områder.
Speedheater Cobra – utmerket til listverk, vinduer og mindre bygningsdeler

Alle apparatene fås kjøpt i nettbutikken hos Gamletrehus.no

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bildet over: Her fjernes akrylmaling på vindusomrammingen med «Spotheater» malingsfjerner. Påføring av linoljemaling vil trekke godt inn i treverket (i motsetning til moderne maling) og gi en god beskyttelse i mange år fremover – Foto: Gamletrehus.no
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bildet over: Speedheater benytter vi ofte, denne fjerner opptil 20 lag maling på 20 sekunder! Disse bordene er de originale fra 1898 – Foto: Villa Bergfall
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bildet over: På denne hjørnekassen sees tydelig oppsprekking og avflaking av alkydoljemaling  Vi valgte å fjerne malingen da overmaling bare vil forsterke et problem – vi benytter «Speedheater Cobra» til f.eks  listverk, hjørnekasser og vindusomramminger, utmerket til denne oppgaven – Foto: Gamletrehus.no

Video over: Her fjerner jeg moderne maling på hjørnebord med Speedheater Cobra. All maling fjernes, trevirket tørkes og evt sopp drepes (de fleste dør ved 80 grader). Dette gir et optimalt grunnlag for å male med linoljemaling – Film: Gamletrehus.no/Villa Bergfall.

Bildet over: Vi fjernet akrylmaling på vindusrammer og karm med Speedheater Cobra. Vinduer er utsatte bygningsdeler og vi grunnbehandlet derfor med kinesisk treolje, type Jupex, som tørker på få timer. Kinesisk treolje har svært god inntregningsevne da det har enda mindre molekyler enn linolje. Foto: Villa Bergfall
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bildet over: Etter skraping og fjerning av partier med for mye maling, samt områder med avflaking/avflassing – påfører vi linoljegrunn som trekker godt inn i underlaget. Linoljemaling må bygges opp med strøk fra magert til fett for å gi best mulig vedheft og varighet. På denne måten dannes et slitesjikt som skal stå i mot vær og vind over lang tid. – Foto: Gamletrehus.no
linoljegrunning_linoljemaling_12
Bildet over: Bilder viser ulike stadier i påbegynt maling på kledningen på Villa Bergfall. Opprinnelig panel fra 1898, kopimalt panel (utskiftet ødelagt panel), flekkgrunning og helgrunning – Foto/illustrasjon: Gamletrehus.no
Villa_bergfall_linoljemalt_WIBO_15
Bildet over: Stillaset er tatt bort på midtpartiet, flere kledningsbord (kopipanel) montert under vindu i 2. etasje. Maling er fjernet på vinduer og omramming, det samme på etasjeskiller. All utsmykking på sørsiden er laget og montert etter gamle fotos. Panel er ferdig malt med stedvis grunning (kopipanel). ett mellomstrøk og toppstrøk til slutt. Utsmykking er grunnet med kinesisk treolje, to mellomstrøk og ett toppstrøk. Foto: Gamletrehus.no/Villa Bergfall
Oppmaling_fasade_linoljemaling_mønekam_7
Bildet over:Verandaparti på sørfasaden etter fotos fra 1898 er tilbakeført (trapp ikke påbegynt). Eldstesønnen Vegard og snekkerkompis Piotr, monterer mønekam, laget etter fotos fra 1898. Fasade ferdig malt med ekte linoljemaling og kinesisk treolje som grunning på ekstra utsatte steder. Foto: Gamletrehus.no/Villa Bergfall
Oppmaling_fasade_linoljemaling_vinduer_panel_10
Bildet over: Ferdigmalt parti sørfasaden mot øst. Foto: Gamletrehus.no/Villa Bergfall

Tips! Vær svært nøye med malingsvalget, det lønner seg i lengden!
For oss har bruk av ekte linoljemaling i høy kvalitet vært helt sentralt. Vi vil unngå opp til flere soppvask i året, avfalking, avflassing eller i verste fall råteskader. Det tilføyes at siden villaen er svært stor og høy med flere hundre m2 fasade, ville f.eks fremtidig soppvasking bli kostnadskrevende.  Leie av lift og / eller stillas p.g.a høyden ville vært eneste utvei.

Vi benytter WIBO linoljemaling som er basert på tysk linolje med høyt kokepunkt, inneholder 20% sinkhvitt (naturlig sopphemmende) og skal ikke spees ut med løsemidler som white-sprit, terpentiner etc.

WIBO er en ekte linoljemaling, miljøvennlig og  med svært lange tradisjoner. Malingen er overmalbar etter +/- 24 timer. Det finnes dessverre linoljemalinger som kan bruke flere dager på å tørke, dette kan medføre at støv eller blomsterstøv kan legge seg på overflaten, hvilket er estetisk ikke pent og kan gi grobunn for organismer. Å fjerne malingslag som følge av dette kan bli temmelig kostnadskrevende. Bruk av white sprit kan gi en statisk overflate og tiltrekke seg støv.

Vi blander WIBO linoljemaling i alle farger som vi leverer til privatkunder, museer og profesjonelle malere. WIBO linoljemaling fås kjøpt hos Gamletrehus.no

Sørsiden på Villa Bergfall har vært den mest arbeidskrevende fasaden på bygningen. Sol og vind nedbryter overflaten raskere enn øvrige fasader. Vi har derfor lagt stor vekt på å gjøre et godt grunnarbeide som temmelig sikkert vil eliminere fremtidige problemer  med avflaking, avflassing m.m.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bildet over: På sørveggen trengte vi ikke å fjerne all moderne maling på panelbordene, stort sett skraping. Dette skyldes at den moderne malingen var såvidt nedbrutt. Sørsiden er mest utsatt for vær, vind og UV stråler og maling slites definitivt raskest på sørsiden. På etasjeskiller og vindusomramminger måtte all maling bort. Foto: Gamletrehus.no/Villa Bergfall

Det er snart 4 år siden vi startet å male sørsiden og vi kan med stor tilfredshet se at det ikke er antydning til avflaking, flassing, blæring, råte eller sopp.

Omvisning_foredrag_Villa_Bergfall_14
Bildet over: 96 personer møtte opp da vi en søndag orienterte om restaureringsarbeidet og historien til Villa Bergfall. Et arrangement i samarbeid med Statsarkivet og Domkirkeodden. Alltid hyggelig å fortelle om og vise hvordan vi har gått frem for å restaurere Villa Bergfall. Forhåpentligvis fikk vi også omvendt noen til ikke å bytte gammel kledning og male med ekte linoljemaling. Foto: Gamletrehus.no/Villa Bergfall

De tre øvrige fasader er generelt av enklere karakter da det er mindre reparasjoner. Det var allikevel også her nødvendig å fjerne  det meste av moderne maling.

Vi kommer tilbake med flere blogginnlegg som viser arbeidet på nord, vest og østfasaden samt fargevalg og fargeprøver med utgangspunkt i funn av fargehistorikk på fasaden:-)

En forkortet versjon av dette innlegget er lagt ut hos «Bygg og Bevar»

PS! Ønsker du å bli varslet når vi legger ut innlegg?. Det er enkelt, registrer deg som følger øverst til høyre 🙂

6 kommentarer om “Skraping, malingsfjerning og maling – sørveggen Villa Bergfall

 1. Utrolig bra og omfattende jobb dere har gjort:-) Bort med moderne maling og mal opp med ekte linoljemaling, eneste som duger !

  Liker

  1. Hei! Hyggelig at du er begeistret for jobben vi har gjort 🙂 Ja, vår erfaring, siden vi fikk blandet den første ekte linoljemalingen på Ekjord i Oslo i 1995, er at det er eneste malingstypen som duger på høvlet panel i høy kvalitet. Moderne maling egner seg ikke til denne typen kledning, like ille er en del linoljemaling som er på markedet, synd, fordi disse ødelegger linoljemalingens renome,..

   Liker

 2. Veldig bra artikkel! Har selv et prosjekt med et hus fra 1914, hvor jeg er i tenkeboksen.. Ut i fra det dere skriver er det nok best å fjerne moderne maling og starte på nytt med ekte linoljemaling. Takk for en inspirerende artikkel og ikke minst gode råd, investerer nok i en Speedheater:-)

  Liker

  1. Hygelig at du liker artikkelen:-) Ja, vi har hatt stor nytte av Speedheater og Spotheater for å fjerne moderne maling på Villa Bergfall og kan trygt anbefale disse. Er det orginalt panel fra 1914 på huset ditt så er det temmelig sikkert brukt linoljemaling. Maling med ekte linoljemaling vil helt sikkert bli flott! I tillegg til at fasaden får et historisk uttrykk får veggen også «puste» og ikke minst, det er miljøvennlig:-) Lykke til med prosjektet ditt! 🙂

   Liker

 3. For en fantastisk jobb dere har gjort! Vil også berømme for en flott artikkel – profesjonell gjennomføring, med mange og gode råd og tips. Slikt gir inspirasjon! Undertegnede har også prøvekjørt en Speedheater malingsfjerningsapparat, med tilhørende skraper – og kan underskrive på at dette er et svært godt verktøy. Det ender nok med en investering. 🙂

  Liker

 4. Tusen takk for hyggelige ord:-) Ja, du får nok god nytte av Speedheateren, og skrapene dekker det meste av profiler, er slibare og med et godt tohåndsgrep:) Bare husk å slipe ofte, gjerne med en brynje (som til ljå) – da blir skrapejobben effektiv 🙂 Lykke til! 🙂

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s