Rensing av teglsteinsmur og «pølsefuging» Villa Bergfall

Gammel teglsten sementpuss
Her ser man tydelig hvilken skade plast/akrylmaling har påført muren. Fukt trenger seg inn og det er fare for vanninntregning med påfølgende frostsprenging og soppdannelser Foto: Gamletrehus.no/Villa Bergfall.

Et omfattende arbeide utvendig på Villa Bergfall har vært å fjerne gammel «plastmaling» på sementpussen på den originale teglsteinsmuren. Akrylbasert maling («plastmaling») blir tilnærmet som gummi og selv ikke saltsyre eller lut greide å fjerne dette.

Under malingen var det sementpuss som er et helt statisk produkt som ikke tåler bevegelser. Dette sammen med plastmaling gir store avflakinger, sprekker på sementpussen og følgelig mye vanninntrenging.

les mer..