Eksteriør Villa Bergfall

KORT OM VILLA BERGFALL
Villa Bergfall kan karakteriseres som en dragestilsvilla med klar tilnærming til sveitserstilen og med en tidlig antydning av jugendinnslag i utsmykking.

Bygningen ble oppført i 1897/1898 og byggeherren var Guststav Heiberg. Heiberg valgte Martin Hagbart Schytte-Berg (født 1860, død 1944) som arkitekt, Schytte-Berg hadde på den tiden praksis i Kristiania og utdannelse fra bl.a Tyskland hvor han nok ble inspirert av tyske idealer og jugendstilen. Villa Bergfall er en av få bevarte trevillaer i privat eie i landet som ble tegnet av Schytte – Berg.


Arkitekt Hagbarth Martin Schytte-Berg. Foto antagelig fra omkring tiden han tegnet VillaBergfall. Han var en en fremtredende skikkelse i norsk arkitekturhistorie og mest kjent er hans arbeider etter bybrannen i Ålesund i 1904.  Du kan lese mer om arkitekten her – Foto fra Jugendstilsenteret i Ålesund.


ELDRE FOTOS AV VILLA BERFALL – EKSTERIØR

Eldre foto er helt sentralt når et eldre hus skal restaurereres. Hedmarkmuseet sin fotoavdeling har gjort en flott innsats ved å søke etter villaen i fotobaser. Spesielt et foto er unikt; dette ble oppdaget i januar 2011 og er helt sentralt i fm fremtidig restaurering av Villa Bergfall. Dette bildet (første bildet i serien under) er fra året bygningen ble ferdigstilt; i 1898 og er, alder tatt i betraktning, i svært god kvalitet.

Gamle_foto_trehus
Dette bildet fra byggeåret 1898 er i svært god kvalitet og helt sentralt
i fm restaurering av bygningen. Byggherre Gustav Heiberg med familie på verandaen som i begynnelsen var åpen. Kledningen var opprinnelig oljet lik solsvidd tømmer. Jordmasser fra byggegruven er ikke planert el. bortkjørt. (Foto: Fra Domkirkeodden fotoarkiv)
Gamle_verandaer_innglassing_1
Rundt 1903 ble verandapartiet innglasset med kunstnerglass i de gotiske spissbuene på verandaen samt sprosseglass mellom søylene – Foto: Fra Domkirkeodden fotoarkiv
Villa_Bergfall_1910
Villa Bergfall ca 1910. Kunstnerglass og farget glass (se forrige bilde) gikk ut av moten rundt 1910 og er her byttet ut med sprosser og klar glass. Stakittgjerdet på dette bildet gir oss et godt grunnlag for å rekonstruere gjerdet til «oldemorsstakitt» – Foto: Fra Domkirkeodden fotoarkiv
Villa_Bergfall_1915
Dette bildet kan vær fra ca 1915-1920. Hagen bærer preg av å være en opplevelseshage rikt på blomster og busker og bugnende grusganger. Her ser vi også sprossevinduene med en romansk bue der det tidligere hadde vært kunstnerglass i gotisk spissbue som var vanlig på kirker – Foto: Lindmann
villa_heiberg_gamletrehus_ca-1935_1940_595pxl
Fra ca 1935 – 1940. Her sees tydelig at hagestilen har blitt enklere i en nyformalistisk retning dvs med rette singelganger, plen i kvadrater el. rektangler og bugnende blomsterbed.Det vil antagelig bli valgt å tilbakeføre dagens hage til denne hagestilen – Foto: Fra Domkirkeodden fotoarkiv
Villa_Bergfall_1940
I årene 1936 – 1941 var Villa Bergfall et pensjonat – «Fru Christiansens pensjonat». Vi har vært så heldige og fått mye info fra en etterkommer etter fru Christiansen, det kan du lese mer om her – Foto: Fra Domkirkeodden fotoarkiv
fru christiansen pensjonat 12
Villa Bergfall deler av sørfasade, i Signe Christiansens eiertid – Foto: privat eie
Innglasset_veranda
Fra ca medio 1960 tallet Bildet viser en meget tett syrinhekk som fremdeles er å finne langs veien i dag. Den tette veggen av klatreplanter som vises på forrige bilde er fjernet, nok som følge av fuktskader som klatrevekster på vegg garantert medfører. Den opprinnelige steinmuren er også noe synlig og det er en målsetting å synligjøre denne i fm restaurering av hagen. Den rike utsmykkingen relatert til taket er fjernet med unntak av noe utsmykking på 1 gavl. Denne danner grunnlaget for rekonstruering av gavlpynten – Foto: Fra Domkirkeodden fotoarkiv
VillaBergfall_nord_stall_12
Foto fra ca 1970. Stallen på nordsiden  ble revet på begynnelsen av 1970- tallet og erstattet med garasjer. Vi har ikke planer om å rekonstruere stallen – Foto: Jon Lunde
Villa_Bergfall_2008
Villa Bergfall 2008 – 110 år etter villaen var ferdig oppført. Tilstanden ser tilsynelatende bra ut men etter nærmere undersøkelse oppdaget vi mye skader og følgelig mye restaureringsarbeide å gripe fatt i! Foto: ukjent
 

 

Sveitservilla Hamar 1898
Fra nordvestfasaden, foto fra 2010 – i bakgunnen sees Mjøsa. Som på de andre fasadene så manglet utsmykkingen som hovedsaklig ble fjernet på 1950- tallet


UTVENDIG RESTAURERINGSARBEIDE

Fasadene på Villa Bergfall er i stor grad ferdig restaurert. Arbeidet startet for alvor våren 2016 og ble i stor grad sluttført høsten 2018.  I utemiljøet forøvrig er vi godt i gang med å tilbakeføre til stakittgjerde som skal oppføres rundt eiendommen.

Vi mottok tilskudd fra Norsk Kulturminnefond hovedsaklig relatert til utvendig utsmykking av villaen. Et kjærkomment økonomisk bidrag som har medført av vi har kunnet realisere planene om å tilbakeføre den omfattende utsmykkingen.

NOEN BILDER FRA RESTAURERING AV SØRFASADEN

Villa bergfall restaurering sør
Her monterer vi stillase og klar til å starte restaureringsarbeidet – Foto: Villa Bergfall
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fra restaureringsarbeidet august 2016 – her er det meste av mønepynten på plass og buene skal monteres. Vi hadde en temmelig utfordrende jobb da buene måtte stedvis skjæres til for å få en nøyaktig plassering på de gamle uthengssperrene – Foto: VillaBergfall

 

Villa_bergfall_linoljemalt_WIBO_15
Stillase er tatt bort på midpartiet, flere kledningsbord (kopipanel) montert under vindu i 2. etasje. Maling er fjernet på vinduer og omramming, det samme på etasjeskiller. All utsmykking er laget og montert etter gamle fotos. Panel er ferdig malt med stedvis grunning (kopipanel). ett mellomstrøk og toppstrøk til slutt. Utsmykking er grunnet med kinesisk treolje, to mellomstrøk og ett toppstrøk. Foto: Gamletrehus.no/Villa Bergfall
Restaurering sveitserveranda Villa Bergfall
Her er stillase montert og klart for å demontere verandaparti på søt/vest-hjørnet som ble igjenkledd på 1970- tallet – Foto Villa Bergfall
Restaurering veranda sveiserhus
Her er arbeidet med å fjerne kledning og vinduer fra 1970- tallet godt i gang – Foto: Gamletrehus.no
Villa_Bergfall_veranda_restaurering
Verandaparti er i stor grad ferdig restaurert. Søyler er restaurert, 2 søyler byttet og romanske buer etetr gamle fotos er rekonstruert og montert – Foto: Villa Bergfall
Trapp_restaurert_sveitser_veranda_12
Her er trappen rekonstruert fra gamle fotos, alt er linoljemalt med ekte linoljemaling fra Gamletrehus.no. Den tofløyede svsitserdøren med overlysvindu er en gjenbruksdør fra samme periode som Villa Bergfall ble oppført – Foto: Villa Bergfall

UNDER REDIGERING NEDENFOR!
VESTFASADEN

NORDFASADEN

Gamle_glass_vinduer_1
Bildet over: På nordsiden hadde de store opprinnelige krysspostvinduene med gammelt miunnblåst glass overlevd tidens tann. Disse har også originale innvendige varevinduer og tilsammen gir dette en god U-verdi på vinduene – Foto: Villabergfall
Gamle_vinduer_munnblåst_glass_12
Bildet over: Etter restaureringen. Glasset i stor størrelse er meget sjeldent og var nok svært dyrt i sin tid, glassene er munnblåst. Vinduet er skånsomt restaurert og fargesetting av fasade og utsmykking dels etter fargeprøver og dels etter egne fargevalg – Foto: Villabergfall

Både huseier og arkitekt hadde betydelige posisjoner innenfor sine virker. Heiberg var utdannet advokat og stortingsrepresentant for Venstre samt ordfører i Hamar i
perioden 1908 – 1910. Schytte- Berg er en fremtredende skikkelse i norsk arkitekturhistorie. Schytte-Berg er arkitekten som fremfor noen ga arkitektonisk form til Ålesunds jugendstil etter bybrannen i 1905.  I tillegg regnes Skien Kirke (1887-1894) og Fagerborg kirke i Oslo (1900 – 1903) som noen av hans hovedarbeider. I denne mellomperioden påtok han seg, i oppdrag fra Gustav Heiberg, å tegne Sverdrupsgate 1 i Hamar som ble ferdigstilt i 1898.

LITT OM UTSMYKKINGEN

På 1950- tallet  ble det meste av utsmykkingen fjernet og er nå ferdig restaurert – det meste er laget etter gamle fotos av villaen.

Villa Bergfall blogg 15
llustrasjoner over: Grovutkast av fremtidig utsmykking med bakgrunn i foto fra 1898 og ca 1910. Disse foto sammen med orginaltegninger ga er meget godt grunnlag for rekonstruksjon av utsmykkingen (Ilustrasjon: EKS Design)

Dragestil_sveitserstil

Gavlpynt_sveitserstil_drage_jugend
Bildene over: Gamle foto er «gull»! på sort/hvitt bildene sees orginalutsmykkingen. På på fargebildet sees det eneste partiet på gavl som var delvis inntakt, men sterkt råteskadet – Foto: Hedmarksmuseet og Roger Falldalen
Villa_Bergfall_2018_12
Restaurering ferdig. Mye reparasjoner og spunsing. Dekorklosser på vannbord og mønekam er laget etter gamle foto – Foto: Villabergfall

Vi jakter fortsatt på eldre foto, spesielt fra fasade mot nord. Villa Bergfall er, alder tatt i betraktning, i svært god forfatning og det gir en trygghet at arkitekten var Hagbarth Schytte-Berg som vektla kvalitet og soliditet i sine arbeider, hvor solid fundamentering og konstruksjoner var helt sentralt. Når villaen skal restaureres er det helt sentralt å ha i minne at bygningen skal fremstå i like god kvalitet om 100 år. Med dette som utgangspunkt sier det seg selv at hastverksarbeide og usikre løsninger ikke er et tema..

På bloggen vår kan du lese mer om restaureringsarbeide. Bli gjerne følger og motta varsel når vi legger ut nye innlegg 🙂

6 kommentarer om “Eksteriør Villa Bergfall

 1. En fantastisk fin omtale av prosjektet ditt i avisa HA i dag. Så flott at en person som er int. har fått tak i huset.
  Når jeg nå ser på din flotte blogg som er så bra dokumentert med historie og planer fremover blir man imponert.
  Lykke til med ditt store prosjekt, vi har en husmannsplass i Briskebyen som vi har restaurert og gjort beboelig så jeg vet litt om dette. På bloggen min: verna trehus har jeg begynt å nøste i hva vi har gjort, men litt rotete.
  Hilsen Ingun

  Liker

  1. Takk skal du ha! Har vært igjennom mange restaureringer med glede og forvilelse. Skal prøve å gjøre ting antikvarisk forsvarlig med Villa Heiberg, denne gangen har jeg god tid til å dokumentere og planlegge, men noen kompromisser blir det som alltid med gamle trehus.. Flott blogg du har, spennende prosjekter og flotte løsninger med forbilledlige antikvariske tilnærminger, imponerende..:) Stå på! Bygningsvernhilsen Roger

   Liker

 2. Hei:-), navnet Bergfall er sammensatt. Berg relateres til opprinnelig byggherre Heiberg, arkitekten Schytte-Berg og eier frem til 1960 Snilsberg. Fall er relatert til nåværende eiere Falldalen. Bygningen er forankret på et berg og ligger i et fall som historisk har hatt ulik betydning, f.eks en rydning el. skrått lende. Dette har også hatt en naturlig betydning for navnevalget. Mvh Roger

  Liker

 3. Restaureringsarbeidet dere har utført er intet mindre enn imponerende! – en av de flotteste privatvillaene jeg har sett i Norge. Keep up the good work! 👍😍

  Liker

  1. Takk skal du ha! Det har vært en stor jobb men vi angrer ikke på at vi gikk i gang med det omfattende restaureringsarbeidet.👍

   Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s