Stikkord

, , , ,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Juni i år startet vi arbeidet med å skrape bort gammel maling på sørveggen på Villa Bergfall. Vi er nå snart ferdig med dette arbeidet -en tidkrevende prosess men det er verdt slitet, den gamle kledningen er i svært høy kvalitet.

Sørveggen er opprinnelig fra 1898 og har vært malt transparent brun og det kan se ut som denne behandlingen varte til 1955 da husets hovedfarge ble malt med rød linoljemaling. Senere har utvendig kledning blitt malt med alkydoljemaling (som har vært vanlig de siste 50 år) – dette er uheldig da malingstypen (og moderne maling) ikke trenger godt inn i høvlet panel. Da moderne maling trenger inn noe bedre i uhøvlet virke har uhøvlet virke vårt enerådende på utvendig kledning siste 50-60 år.

Som følge av bruken av moderne maling har dette medfører stedvis mye skraping og malingsfjerning – spesielt på sørveggen som er mest eksponert for sol.

Ekte linoljemaling (med naturpigmenter og  lite eller ingen løsemidler) er etter min mening eneste holdbare og beskyttende malingstype over lang tid på høvlet panel.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

På sørsiden på Villa Bergfall har moderne alkydoljemaling stedvis avflaket i stort omfang, en kjent problemstilling på gammel høvlet panel – trevirket er heldigvis friskt på det meste av  kledningen og det går greit å skrape bort løse flak/maling med rett utstyr.- Foto: Roger Falldalen

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jeg blir alltid oppgitt når akrylmaling oppdages. Dette betyr mye malingsfjerningsjobb og muligheter for råte/fuktskader bak den tette malingen. Akrylmaling er helt tett, som gummi og kanskje gammel høvlet trevirke sin verste fiende. Bildet er fra omramming med gotiske spissbuer rundt vindusomramminger på Villa Bergfall – Foto: Gamletrehus.no

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Så galt kan det gå!  De opprinnelige vindskiene ble malt for noen år siden med akrylmaling, nå har denne sprukket opp og innesperret fukt bak malingslaget har gitt omfattende råteskader. Dette blir ofte ikke synlig før det er for sent! Alle vindskier måtte byttes –  Foto: Gamletrehus.no

Både moderne maling (dyr og billig) og dårlig linoljemaling vil i de aller fleste tilfeller se fint ut over noen få år, men deretter kan store problemer oppstå som avflaking, flassing og i verste fall råteskader. Dette finner vi eksempler på flere steder på Villa Bergfall og er også en kjent problemstilling på f.eks mange norske trekirker. Skadene kan være omfattende og svært kostnadskrevende å rette opp.

Her hadde vi 2 valg på Villa Bergfall:

  • enten å male utenpå moderne maling med linoljemaling, dette vil feste seg til den moderne malingen men vil bare forsterke et problem (bygge et tykkere malingssjikt).
  • fjerne malingen med skraping og med IR lampe. Dette gir et optimalt grunnlag for maling med linoljemaling som vil trekke seg inn i trevirket og gi en svært god beskyttelse samtidig som treet får puste (tørker etter fuktig vær).

Vi valgte det siste alternativet, riktignok det mest arbeidskrevende men klart beste løsning over tid. Dette gir også minimalt med vedlikehold i årene som kommer. Kun ett fornyelsesstrøk når malingen er mattet godt ned etter noen år.

I de aller fleste tilfeller valgt vi å fjerne moderne alkydoljemaling der dette:
– hadde begynt å flake/sprekke opp (skrapet med god tohåndsskrape)
– var tydelig for tykke malingslag (fjernet med IR-lampe)

I tillegg var det helt nødvendig at all akrylmaling ble fjernet med IR-lampe. Malingstypen var på vindusrammer, omramming rundt vinduer og vindskier

NB! For å få et godt resultat må underlaget være tørt 15-18% og nok maling må være fjernet slik at linoljemaling trekker inn i treverket. Dette gir optimalt feste for malingen til underlaget.

Det er ofte ikke nødvendig å fjerne all maling (unntak akrylmaling som bør fjernes helt)- hvis denne er tilstrekkelig matt og nedbrutt vil nytt malingslag med linoljemaling trekke godt inn i trevirket.

TIPS! Ta en vannprøve. Spray litt vann på overflaten, hvis vannet trekker seg inn vil også linoljemaling trekke seg inn. Hvis vannet renner av må mer maling skrapes bort eller fjernes.

SKRAPING
Billigskraper er helt uegnet til skrapearbeide – de blir fort sløve (dårlig stål) og mange av disse kan heller ikke slipes (kort varighet).

Vi benytter 3 typer Speedheater skraper som tilsammen dekker de aller fleste faser og profiler på kledning og utsmykking.. Disse er 2 hånds som gir kraftige drag og god kontroll. Bladet kan også slipes og  i svært god kvalitet – hvilket gir en lang levetid.

Skrapene fås kjøpt i nettbutikken hos Gamletrehus.no

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Riktige skraper er helt nødvendig for et godt resultat – her er de tre ulike Speedheater kvalitetsskraper vi benytter, som tilsammen letter skrapearbeidet og gir et flott skraperesultat – Foto: Gamletrehus.no

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Profilskrape – har ulike skjær og benyttes til  de fleste større profiler – Foto: Gamletrehus.no

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fjellpanelskraper – har ulike skjær og benyttes på flate partier og i «V» faser på f.eks panel samt rette kanter (90 grader og 45 grader) – Foto: Gamletrehus.no

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bumerangskrape – benyttes til mindre profiler samt vindusrestaurering og møbelrestaurering – Foto: Gamletrehus.no


MALINGSFJERNING APPARATER

Vi har benyttet 3 typer apparater for malingsfjerning:

Speedheater Standard og Classic – meget effektivt malingsfjerningsapparat, kan også fås kjøpt med svingarm (Classic) som letter arbeidet. Brukes mest til malingsfjerning på større områder.
Speedheater Cobra – utmerket til listverk, vinduer og mindre bygningsdeler
Spotheater – en rimeligere variant men tilnærmet samme bruksområder som Speedheater Standard.

Alle apparatene fås kjøpt i nettbutikken hos Gamletrehus.no

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Her fjernes akrylmaling på vindusomrammingen med «Spotheater» malingsfjerner. Påføring av linoljemaling vil trekke godt inn i treverket (i motsetning til moderne maling) og gi en god beskyttelse i mange år fremover – Foto: Gamletrehus.no

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Speedheater benytter vi ofte, denne fjerner opptil 20 lag maling på 20 sekunder! – Foto: Villa Bergfall

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

På denne hjørnekassen sees tydelig oppsprekking og avflaking av alkydoljemaling type «Drygolin» som ble brukt for noen år siden. Vi valgte å fjerne malingen da overmaling bare vil forsterke et problem – vi benytter «Speedheater Cobra», utmerket til denne oppgaven – Foto: Gamletrehus.no

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEtter skraping og malingsfjerning, her eksempel fra vindskier og bjelke, legges et tynt strøk linoljegrunn fra WIBO. Dette er en diffusjonsåpen linoljegrunn og inneholder sinkhvitt som er naturlig sopphemmende Foto: Gamletrehus.no

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Etter skraping og fjerning av partier med for mye maling samt avflaking/avflassing – påfører vi linoljegrunn som trekker godt inn i underlaget. Påfølgende mellomstrøk har fetere linoljeinnhold mens toppstrøket har fetest bestanddel av linolje. På denne måten dannes et slitesjikt som også tillater veggen å puste (diffusjonsåpent) – Foto: Gamletrehus.no

linoljegrunning_linoljemaling_12

Bilder viser ulike stadier i påbegynt maling på kledningen på Villa Bergfall. Opprinnelig panel fra 1898, kopimalt panel (utskiftet ødelagt panel), flekkgrunning og helgrunning – Foto: Gamletrehus.no

Vi benytter WIBO linoljemaling som er basert på tysk linolje med høyt kokepunkt, inneholder sinkhvitt (naturlig sopphemmende) og skal ikke spees ut med f.eks white-sprit. WIBO er en ekte linoljemaling med lange tradisjoner. Malingen fås kjøpt hos Gamletrehus.no 

Sørsiden på Villa Bergfall er den mest arbeidskrevende fasaden på bygningen. Sol og vind nedbryter overflaten raskere enn øvrige fasader. Vi har derfor lagt stor vekt på å gjøre et godt grunnarbeide som temmelig sikkert vil eliminere fremtidige problemer  med avflaking, avflassing m.m.

De tre ovrige fasader er av langt enkelere karakter og etter planen skal disse males i malersesongen 2017.

PS! Hvis du ikke er følger av vår bygningsvernblogg kan du enkelt registrere din e-post under «Følg..»knappen til høyre. Du vil da motta melding når vi legger ut et nytt innlegg:-)